Aprobata DEFRA

Urządzenia na drewno zatwierdzone przez DEFRA

Zatwierdzone przez DEFRA urządzenia zostały poddane kompleksowym testom i zostały uznane za spełniające kryteria Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Spraw Wsi dotyczące poziomów emisji zanieczyszczeń i dymu. Zatwierdzone przez DEFRA  piece są poddawane modyfikacją, aby mogły zawsze dostarczać określoną, minimalną ilość powietrza do spalania. W praktyce oznacza to, że  ​​drewno zawsze spala się efektywnie, nie wytwarzając przy tym niepotrzebnego dymu.

W wielu naszych produktach doszło do takiej modyfikacji lub też można zakupić zestaw i zmontować go w urządzeniu. W związku z tym, urządzenia DEFRA mogą być montowane i opalane drewnem na obszarach ograniczonej emisji dymu.