Ekoprojekt Ready

Piece 'Ekoprojekt Ready’ to najbardziej przyjazne środowisku urządzenia aktualnie dostępne na rynku

Ekoprojekt – to nowy ogólnoeuropejski program mający na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza. Wszystkie urządzenia grzewcze będą musiały spełniać stawiane w projekcje wymagania po 2022 roku.Charnwood i kilku kluczowych producentów zrzeszonych w Aliansie Producentów Pieców Wolnostojących (SIA) podjęło wyzwanie i posiada w swojej ofercie urządzenia spełniające te wyśrubowane parametry JUŻ teraz.

Wszystkie urządzenia spełniające kryteria Ekoprojektu posiadają etykietę „SIA EcoDesign Ready”.